Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ CHỮ KÝ SỐ

Liên hệ ngay  

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ CHỮ KÝ SỐ

 

 

 - Khóa bí mật: là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng. Chúng được dùng để tạo chữ ký số.

- Khóa công khai: là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng. Chúng được dùng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

+ Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm. Để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

+ Người ký là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

- Người nhận: là cá nhân, doanh nghiệp nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký. Sử dụng chứng thư số của người ký để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được.

- Sau đó tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ 

Bài viết khác
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký  sử dụng chữ ký số

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký sử dụng chữ ký số

Để đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trên hệ thống Hải quan điện tử bạn thực hiện theo 3 bước như sau: Cài đặt driver USB token - Cài đặt java ký số...
Vì sao doanh nghiệp bắt buộc phải dùng chữ ký số? 

Vì sao doanh nghiệp bắt buộc phải dùng chữ ký số? 

Hiện nay, quy định ban hành về việc sử dụng chữ ký số bắt buộc dành cho doanh nghiệp. Nhưng có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ về chữ ký số và những...
QUY ĐỊNH XỬ LÝ NHỮNG VI PHẠM VỀ CHỮ KÝ

QUY ĐỊNH XỬ LÝ NHỮNG VI PHẠM VỀ CHỮ KÝ

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 thời đại cách mạng công nghệ đang phát triển vượt bậc sẽ tác động đến tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo