Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ CHỮ KÝ SỐ

Liên hệ ngay  

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ CHỮ KÝ SỐ

 

 

 - Khóa bí mật: là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng. Chúng được dùng để tạo chữ ký số.

- Khóa công khai: là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng. Chúng được dùng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

+ Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm. Để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

+ Người ký là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

- Người nhận: là cá nhân, doanh nghiệp nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký. Sử dụng chứng thư số của người ký để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được.

- Sau đó tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ 

Bài viết khác
Chữ ký số điện tử an toàn khi nào?

Chữ ký số điện tử an toàn khi nào?

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người...
Điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA

Điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA

Từ ngày 08/12/2021, Viettel đã cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA. Nội dung cập nhật này sẽ được chúng tôi thông tin...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo