Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

Dịch vụ xây dựng, lắp đặt ký hợp đồng trước ngày 1/7/2023 có được áp dụng thuế suất GTGT 8% không?

Liên hệ ngay  

Một số doanh nghiệp băn khoăn hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký trước ngày 1/7/2023, một phần công việc đã hoàn thành tháng 6/2023, một số hạng mục tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 thì có được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% hay không.

Căn cứ Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 101/2023/QH15 thì các hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% được áp dụng thuế suất 8% kể từ ngày 1/7/2023 đến hết 31/12/2023, trừ những hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế quy định tại các phụ lục I, II, III kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Theo đó, xây dựng, lắp đặt là lĩnh vực kinh doanh được áp dụng thuế suất 8%  kể từ ngày 1/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Vướng mắc xuất hiện đối với một số doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt khi áp dụng quy định này là:  hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký trước ngày 1/7/2023, một phần công việc đã hoàn thành tháng 6/2023, một số hạng mục tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 thì có được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% hay không. Để trả lời câu hỏi này, cần căn cứ vào quy định về thời điểm tính thuế GTGT. Căn cứ khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế GTGT gia tăng thì thời điểm tính thuế GTGT "Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Từ quy định pháp luật trên, điểm mấu chốt để trả lời câu hỏi này là thời điểm nghiệm thu hạng mục công trình hoặc khối lượng xây lắp vào khi nào. Trên cơ sở đó sẽ xác định áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% hay 10%. Đối với hạng mục công trình hoặc khối lượng xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành và ký văn bản nghiệm thu (phù hợp với hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký) từ ngày 1/1/2023 đến ngày 1/7/2023 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Đối với hạng mục công trình hoặc khối lượng xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành và ký văn bản nghiệm thu (phù hợp với hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký) từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%.

Các vướng mắc mà quý vị gặp phải trong quá trình thực hiện xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ: Công ty Công nghệ Giải pháp Doanh Nghiệp

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo