Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

XỬ LÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ, TỔNG HỢP DỮ LIỆU HĐĐT ĐÃ GỬI CƠ QUAN THUẾ CÓ SAI SÓT TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Liên hệ ngay  

XỬ LÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ, TỔNG HỢP DỮ LIỆU HĐĐT ĐÃ GỬI CƠ QUAN THUẾ CÓ SAI SÓT TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định, người bán cần phải thông báo tới cơ quan Thuế khi điều chỉnh HĐĐT có sai sót về nội dung, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hoặc khai bổ sung hồ sơ thuế.

 

Theo Điều 7 của thông tư này, việc xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót được chia thành những trường hợp cụ thể như sau:

 

Đối với Hóa đơn điện tử

 

Với hóa đơn điện tử có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh/ thay thế theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Người bán phải thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót (theo mẫu)

Hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào.

Thời hạn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước, hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó phát sinh việc hủy/ chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:

Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn (theo mẫu).

Nếu HĐĐT đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót:

Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót:

Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Nếu giá trị trên hóa đơn có sai sót, cần tiến hành điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) theo đúng với thực tế điều chỉnh.

 

 

 

Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

 

Với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử , theo quy định của Thông tư 78, sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, nếu thiếu dữ liệu HĐĐT tại bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế, người bán cần gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung.Trong trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót, người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.


Tiếp đó, việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cần đảm bảo đủ các thông tin vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP):


- Ký hiệu mẫu số hóa đơn
- Ký hiệu hóa đơn
- Số hóa đơn
Bên cạnh đó, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả HĐĐT bị hủy) sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.


Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay hôm nay!

 

Bài viết khác
Đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh nhờ sớm áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh nhờ sớm áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Theo thông tin từ Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nên việc chuyển đổi HDDT là việc...
Thực hư câu chuyện lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/07/2022

Thực hư câu chuyện lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/07/2022

Luật Quản lý thuế 2019 vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật. Vậy, Luật có lùi thời hạn bắt...
Giải pháp hóa đơn thông minh S-Invoice

Giải pháp hóa đơn thông minh S-Invoice

Giải pháp hóa đơn thông minh SInvoice - là một giải pháp tiên tiến nhất thay thế cho các hóa đơn giấy với tính tiện lợi cao đối với các khách hàng doanh nghiệp....
GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ TT32/2011 SANG HĐĐT TT 78/2021

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ TT32/2011 SANG HĐĐT TT 78/2021

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.  Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp...
Khắc phục một số lỗi của hóa đơn điện tử Viettel

Khắc phục một số lỗi của hóa đơn điện tử Viettel

Một số lỗi phổ biến như quên mật khẩu, cấu hình email lỗi, in hóa đơn trắng... trong việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được chúng tôi hỗ...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo