Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Liên hệ ngay  

Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Đồng thời, chính sách này cũng phù hợp với bối cảnh chung của nhiều nước trên thế giới trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh.

Gia hạn thời gian nộp thuế

Đối tượng được gia hạn thuế mở rộng hơn

Ngày 7/4/2022, Bộ Tài chính (BTC) đã chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định mới: cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) , thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT); và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Theo dự thảo của nghị định mới này, BTC đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước. Đối tượng được áp dụng là: toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (ngày 19/4/2021) của Chính phủ. Với đối tượng gia hạn lớn, phạm vi rộng; gồm hầu hết các ngành, nghề, lĩnh vực; không phân biệt doanh nghiệp trong hay ngoài nước; điều này sẽ tác động lớn và trên diện rộng đến các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Việc gia hạn thời gian nộp thuế có nghĩa là người nộp thuế được hỗ trợ vốn hoặc hiểu như được Nhà nước cho vay không tính lãi khoản tiền thuế. Bên cạnh đó, thuế GTGT là loại thuế gián thu; nếu được gia hạn thời gian nộp thuế đối với sắc thuế này thì người nộp thuế được sử dụng khoản tiền không phải là của mình trong thời gian gia hạn (đối tượng chịu thuế là người tiêu dùng).

*** Đọc thêm: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Vì vậy, việc tăng thêm thời hạn nộp thuế sẽ giúp các DN, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính để duy trì và khôi phục sản xuất; góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2022. Các giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê mặt nước - đất có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường. Đồng thời, việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất-nước còn có ý nghĩa rất lớn đối với DN. Bởi trong một thời gian, DN có thêm nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng, từ đó sẽ quay trở lại có đóng góp cho ngân sách.

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Cũng theo đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo, thời gian thực hiện việc giãn, hoãn nộp tiền thuế, tiền thuê đất áp dụng trong năm 2022.

Thuế giá trị gia tăng

Đối với thuế GTGT: Để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2022; sẽ gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 – 5/2022 và quý I/2022; gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2022 và quý II/2022; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2022; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2022 của DN, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

*** Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế

Cũng theo tính toán từ BTC, với việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo phương án ở trên thì: tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 3 - 8/2022 và quý I, II/2022 là khoảng 53.300 - 54.300 tỷ đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN; nhất là trong giai đoạn hiện nay, cơ quan soạn thảo đề xuất gia hạn nộp thuế như sau:

  • Gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.
  • Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  • Với việc gia hạn áp dụng cho sắc thuế nay như đề xuất; ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân - hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng này; BTC đề xuất: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2022. Số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 15.304 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước: Áp dụng đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống giúp DN, hộ kinh doanh hồi phục phát triển kinh tế, ngay sau khi được Chính phủ ban hành, việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ nhanh chóng hơn, vì thời điểm này đã hết quý I/2022 và bước vào quý II/2022. Trong quá trình thực hiện, cơ quan thực thi cũng cần có sẵn các phương án, cũng như giải pháp hỗ trợ để sẵn sàng tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chính sách hỗ trợ cho DN, hộ kinh doanh đạt hiệu quả.

Nguồn: Tổng cục thuế

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo