Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 01/2021

Liên hệ ngay  

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 01/2021

Căn cứ Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội về Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế GPDN xin lưu ý đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế một số sắc thuế trong tháng 01/2021, cụ thể như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: căn cứ kết quá sản xuất kianh doanh năm 2020, người nộp thuế thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 4/2020 chậm nhất là vào ngày 30/01/2021.

Thuế tiêu thụ đặc biệt: những tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như quy định nếu thuộc trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai vào tháng 12/2020 và nộp thuế chậm nhất là ngày 10/01/2021.

 

 

Thuế bảo vệ môi trường: những tổ chức. doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường nếu thuộc trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai tháng 12/2020 và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021.

Thuế tài nguyên:  những tổ chức. doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa chịu thuế tài nguyên nếu thuộc trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai tháng 12/2020 và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021.

Thuế nhà thầu nước ngoài: đối với trường hợp khai thuế theo tháng, nộp | tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021.

Thuế giá trị gia tăng: Quý tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT như sau:

  • Trường hợp khai thuế theo tháng (tháng 12/2020): nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021.
  • Trường hợp khai thuế theo quý (quý IV/2020): nộp tờ khai và nộp thuế thuế chậm nhất 01/02/2021.

Thuế thu nhập cá nhân:

Người nộp thuế thực hiện kê khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (kể cả tổ chức, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN vẫn phải nộp tờ khai theo đúng quy định) như sau:

  • Trường hợp khai thuế theo tháng (tháng 12/2020): nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021.
  •  Trường hợp khai thuế theo quý (quý IV/2020): nộp tờ khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày 31/01/2021.

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: “Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. “ Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020 chậm nhất là ngày 20/01/2021.

Trong quá trình khai nộp thuế, quý cá nhân, doanh nghiệp nếu gặp những khó khăn gì hãy liên hệ ngay cho GPDN để được hỗ trợ kịp thời.                    

 

 

 

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo