Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

Lấy ý kiến và đề xuất thay đổi 9 luật thuế hiện hành

Liên hệ ngay  

BTC đang lấy ý kiến và đề xuất thay đổi 9 luật thuế hiện hành. Thông tin được đưa trên trang của Tổng cục thuế. Giải pháp doanh nghiệp xin trích lại thông tin bài viết.

Bộ Tài chính đang khẩn trương lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để xây dựng đề cương báo cáo nghiên cứu, rà soát, đánh giá 9 luật thuế.

Những nội dung mà Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan có liên quan báo cáo nghiên cứu, rà soát, đánh giá tại 9 luật thuế; trong đó có:

 • Luật Thuế GTGT,
 • Luật Thuế TTĐB,
 • Luật Thuế TNDN,
 • Luật Thuế tài nguyên,
 • Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT),
 • Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp,
 • Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,
 • Luật Thuế TNCN,
 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu)

Bộ tài chính đề xuất thay đổi luật thuế

Quá trình này sẽ bao gồm: đánh giá tổng quan về những kết quả đạt được trong thời gian thực hiện; những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành luật; đánh giá cụ thể trên từng nhóm vấn đề.

Ngoài ra, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến đối tượng nộp thuế, cơ sở tính thuế; phương pháp xác định số thuế phải nộp, kê khai, quyết toán thuế. Từ đó, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Mặt khác, căn cứ trên từng luật thuế sẽ có những đánh giá, đề xuất với mỗi khía cạnh riêng. Theo Bộ Tài chính, tại mỗi luật thuế các ý kiến cần đưa ra những đánh giá và đề xuất cụ thể.

Đối với Luật Thuế BVMT, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 1/1/2022) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; đánh giá thêm mức độ phù hợp của khung và mức thuế BVMT hiện hành đến mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa đang thuộc đối tượng chịu thuế; từ đó màkiến nghị sửa đổi, bổ sung khung, mức thuế cho phù hợp.

Ngoài ra, cần đánh giá về mức độ gây ô nhiễm môi trường; hiệu ứng nhà kính của chất thải, hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để có đề xuất; bổ sung thêm đối tượng chịu thuế và biểu khung thuế BVMT. Trên cơ sở đó, có đề xuất sửa đổi Luật Thuế BVMT cho phù hợp.

Đối với Thuế thu nhập cá nhân; BTC đề nghị các ý kiến tập trung về nội dung đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp; thuế suất; giảm trừ gia cảnh và nhóm vấn đề khác; quy định hiện hành tại luật, tình hình thực hiện.

Trong đó, nêu rõ các vướng mắc phát sinh nếu có và nguyên nhân xuất phát từ quá trình thực tiễn, thực tế phát sinh mới, tính phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, kinh nghiệm quốc tế trong xử lý vấn đề này. Cùng với đề xuất sửa đổi, bổ sung, các ý kiến cần đánh giá tác động của các đề xuất đối với kinh tế xã hội, hoạt động của DN và đời sống người dân.

Đối với Luật Thuế xuất nhập khẩu; cần đánh giá cụ thể về biểu thuế; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ và các nội dung liên quan đến miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... Đối với Luật Thuế tài nguyên cần tập trung vào các đánh giá cụ thể về:

 • Đối tượng chịu thuế,
 • Người nộp thuế,
 • Sản lượng tài nguyên tính thuế,
 • Giá tính thuế, khung thuế suất, kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế
 • Và các nhóm vấn đề khác…

Bộ Tài chính đề nghị các ý kiến tham gia cần nêu rõ trong mỗi luật thuế có bao nhiêu nội dung cấp thiết cần sửa đổi ngay trong năm 2022 theo hình thức Luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật; các nội dung chưa cấp thiết sẽ sửa đổi khi sửa từng luật thuế riêng.

Nguồn: Tổng cục thuế

---------

Giải pháp doanh nghiệp cung cấp thông tin miễn phí về thuế, phí hiện hành. Đồng thời hỗ trợ về cách sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới.

Bài viết khác
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh....
CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƠ QUAN THUẾ KHÓA MÃ SỐ THUẾ

Khóa mã số thuế (MST) là trạng thái MST của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc nên doanh nghiệp không thể thực hiện...
CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

CẬP NHẬT MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Công nghệ Giải pháp Doanh nghiệp xin được thông tin đến với khách hàng cách thức cập nhật mã số định danh cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc...
XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

Trong quá trình kinh doanh, khi lập hóa đơn điện tử có thể có sai sót. Việc xử lý hóa đơn sai sót phải đúng quy định của pháp luật, nếu không xử lý đúng có...
MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH NHƯNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN?

Trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp có thể phát sinh một số trường hợp mua hàng, hóa dịch vụ mà cá nhân, hộ kinh doanh không có hóa đơn. Vậy những chi phí...
CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

CÁC HÀNH VI MẠO DANH CƠ QUAN THUẾ NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã gọi điện xưng là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh giấy phép, căn cước công dân, cũng như...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo