Tư vấn miễn phí thông tin thuế - phí; cách sử dụng chữ ký số - hóa đơn điện tử
Liên hệ ngay  

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

Liên hệ ngay  

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

 

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  •  Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

 

 

  • Thực tế thì điều kiện mở doanh nghiệp tư nhân khá đơn giản. Bạn chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:
  • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể do 1 cá nhân làm chủ sở hữu. Tức là không thể để đồng thời 2 hay nhiều thành viên cùng sở hữu công ty giống như các loại hình công ty như công ty TNHH hay công ty cổ phần.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm làm người đại diện pháp luật hay đối tượng bị cấm, hạn chế thành lập công ty.
  •  Doanh nghiệp tư nhân không được kinh doanh ngành nghề không được phép kinh doanh, ngành nghề bị cấm ở Việt Nam.

 

 

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ

-------------------------

 

Bài viết khác
Dịch vụ thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty

Nhằm đơn giản hóa dịch vụ thủ tục thành lập công ty trọn gói và tư vấn thành lập doanh nghiệp dành cho các cá nhân trong năm 2017 trở về sau .
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY

Căn cứ theo Điều 20 của Luật Doanh Nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, người đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân phải...
Hotline tư vấn miễn phí: 0869778977
Zalo